25610213 1วันที่ 9 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และทดสอบการใช้งานของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี