25601122 1เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 9.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560

โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จากสำนัก/กอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์