25601009 3เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30น. - 14.00น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศูสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ ด้านการพัฒนาระบบ และด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 2 /2560 โดยมีคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศูสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ ด้านการพัฒนาระบบ และด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์