×

แจ้งให้ทราบ

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/2555/25550731_1

pic25550727 เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์สารสนเทศจัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่ง" (TEAM BUILDING) โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมและมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศกล่าวรายงาน ณ โรงแรมภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดอบรมครัั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศูนย์สารสนเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารทีมงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานของศูนย์สารสนเทศต่อไป

{gallery}stories/activity/2555/25550731_1{/gallery}

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์