25570102 1เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ศูนย์สารสนเทศ จัดเลี้ยงปีใหม่ ณ ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ พญาไท