25600706 1วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2560 นายวชิระ เสือบัว ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่สำรวจซ้ำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2560 ณ ตำบลเกษม และ ตำบลนาสะไม อำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์เขต 3