25600217 3เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยกาาร/หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา