25600531 3

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.00น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามงานตามข้อสั่งการ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น7 กรมปศุสัตว์