25591116 2เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 4/2559 พร้อมด้วยนายสุนทร รันตจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพนม มีศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกจักรพิชัย ชั้น 5 กรมปศุสัตว์