25591121 1เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี ผอ.สุนทร รัตนจำรูญ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็นปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยมี นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตราพาหนการ กรมปศุสัตว์ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ได้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการอำลาก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยมี น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ได้เดินทางไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมติดตามมาส่ง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก