25600621 1

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย รุ่นที่ 1 โดยมีนายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และ สำนักงานปศุสัตว์ 77 จังหวัด เข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2560 ณ  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้อง 406) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ