25591019 2เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการให้บริการด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์