25600531 1เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมทดสอบแอปพลิเคชั่นปศุสัตว์ไทย 4.0 ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 และแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์