25600223 1เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30น. - 15.00น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศูสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ ด้านการพัฒนาระบบ และด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 1 /2560 โดยมีคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศูสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ ด้านการพัฒนาระบบ และด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์