25600810 1วันที่ 17 - 18 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 2,6 ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และหมู่ที่ 3,4 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์