25600810 4วันที่ 26 - 27 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู  ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 11 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล และหมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู  จังหวัดสตูล