25600822 3เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันภัยคุกคามที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยมีนางสุวรรณี กาญจนภูสิต ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน
และมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้อง 507) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ