25580526 2นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ กรมปศุสัตว์