25580811 1เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.00น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยาย ในส่วนของระบบ National Single Window(NSW) กรมปศุสัตว์ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์