25580423 2เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารกรม ในงาน " สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมใจรดน้ำขอพร "  จัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์