25580115 1

นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และคณะทำงาน ร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ