25580804 2เมื่อวานนี้ (3 สิงหาคม 58) น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งมอบแท็บเล็ตให้กับปศุสัตว์จังหวัด,และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม