25580727 3วันนี้(27 กรกฎาคม 58) นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งมอบแท็บเล็ตให้กับปศุสัตว์เขต,ปศุสัตว์จังหวัด,และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และเขต 2 ณ โรงแรมแกรนด์ รอแยล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา