25580727 1เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งมอบแท็บเล็ตให้กับปศุสัตว์เขต,ปศุสัตว์จังหวัด,และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น

 

ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4