25580724 1เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งมอบแท็บเล็ตให้กับปศุสัตว์เขต,ปศุสัตว์จังหวัด,และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ณ โรงแรมสบาย จ.นครราชสีมา