25580831 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์