บริษัท Ecartstudio และบริษัท OpsSmart เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ  ณ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพ