25580807 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ National Single Window(NSW) กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการปทุมธานี จ.ปทุมธานี