25580713 1เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์