25580707 1เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์