25551213 1 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์การจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามแนวทาง TH E-GIFและจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ในงาน E-GOVERMENT DAY ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2555 ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ที่มา : กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์