25560219 1     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสุนทร  รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป้นประธานการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) (สรอ.) ในการเชื่อมโยงข้อมูลหมายเลข 13 หลักกับฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการหารือในเรื่องการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สรอ.  โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศและสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์