award55เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานี้ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ได้รับมอบรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2555 จากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 71 ปี ซึ่งจัดขึ้น ณ ฮอลล์ 7 -8 อาคารอิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์