รอธ.ธนิตย์ ประธานเปิดการประชุมสัมมนา แผนการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์ฯนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์(CIO)เป็นประธานเปิดและปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“แผนการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์และการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ “ระหว่างวันที่ ๔ –๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท  จ.นครนายก
ที่มา : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์