25551121 1 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 10.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยศูนย์สารสนเทศ พร้อมคณะ ประชุมหารือรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ร่วมกับผู้แทนจากกรมการปกครอง สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบริษัทซีดีจีซิสเต็มส์ จำกัด ณ ห้องประชุม สพท.1 ชั้น 5 อาคารกรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง โดยจะนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง ซึ่งจะทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความถูกต้องและตรงตามบุคคลเป้าหมาย

 

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์