25560219 2     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กรมปศุสัตว์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาการนำร่องการใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ในลักษณะการให้บริการภาครัฐ (e-Service) ที่จังหวัดนครนายกในเดือนมีนาคม 2556 โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กรมปศุสัตว์ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเกษตรกร ประกอบด้วย สคบ. สพส. สสช. และกองสารวัตรและกักกัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์