25560308เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์(CIO) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์"  ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศ  ซึ่งการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศ สำนักกฏหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน