25560704เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 139 ปี ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร