25590428 1เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้บริหารกรม ในงาน "ร่วมสุขปีใหม่ไทย ร่วมใจชาวปศุสัตว์ 2559 " จัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์