25590304 1นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 โดยนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทินิดีระนอง