25581009 4เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทีมงานโฆษกกรมปศุสัตว์ เรื่อง Mobile Application ของกรมปศุสัตว์ โดยมีทีมงานโฆษกกรมและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์