25581021 4เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.30น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ และผู้แทนบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์