25590325 1นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประชุมการติดตามการปฎิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์