25581030 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมจุดให้บริการประชาสัมพันธ์ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus) โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำเสนอระบบฯ  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.00 น.  ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์