25590722 1เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์