25581123 1เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยกาาร/หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนย์ เบย์ จ.กระบี่