25590722 2เมื่อระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ครั้งที่ 1 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม และนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1,2,7,8และ9 เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก