25590606 1เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 -15.30 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2560-2563 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 7 กรมปศุสัตว์