ศูนย์สารสนเทศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ประกาศรับสมัคร     

ใบสมัคร