256103423

ระบบการเรียนรู้ online ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบโดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ ผู้เรียนจึงสามารถบริหารเวลาได้ด้วยตนเอง

ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ เสียงและตัวอักษร

จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำบทเรียนได้ดีขึ้น 

 

คลิก!!!!!

 

25610423 1

ที่มา : EGA.or.th , สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ